Chuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh, nguyen lieu khang sinh, tang trong, giam hao dau con, thuy san, thủy sản, tôm, tom, ca dieu hong, cá điêu hồng, heo, ếch, ech, tăng trọng, phân trắng, phan trang, xuất huyết, xuat huyet,

Chuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh, supervar 19, ampicyline, doxycyline, amox, BKC 80, Colistin Trung, Trimethoprim, Norfloxacine, oxytetra, gentamycine, cotrim, Florphenicol, Enro Ấn, Enro An, Enro Trung

Chuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh , Kanamycine, streptomycine, ciprofloxacine an, invermectine, tullaphenicol, cefotaxim an do, cefo neclife, cefo korpan, cefubentaxim, ceftiofur an do, vita c, vitamin C, yucca, iodine


Nguyên Liệu Dùng Cho Chăn Nuôi Thú Y - Thủy Sản
0899 799 688
Hotline

Chuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh

Chuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh cho toàn quốc , Chuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh cho toàn quốcChuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh cho toàn quốcChuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh cho toàn quốcChuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh cho toàn quốcChuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh cho toàn quốcChuyên cung cấp nguyên liệu kháng sinh cho toàn quốc

Bài đăng liên quan