CEFO KORPAN THẾ HỆ MỚI

CEFO KORPAN GIÚP CHỐNG LỜN

CEFO NGUYÊN LIỆU MỚI


Nguyên Liệu Dùng Cho Chăn Nuôi Thủy Sản

CEFO KOPRAN CÔNG THỨC CẢI TIẾN MỚI

CEFO KOPRAN THẾ HỆ MỚI-GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHỐNG LỜN CEFO HIỆN NAY

Hiện nay, đã có rất nhiều phản hồi khách hàng đã xài dòng Cefo cũ đã bị lờn, xài không còn hiệu quả như trước, do đặc tính Cefo là dòng kháng sinh phổ rộng nhất hiện nay, nên nhiều khách hàng đang đau đầu về việc lờn dòng kháng sinh này. Công ty Novartic đã nhập về một dòng Cefo Korpan với công thức mới giúp giải quyết việc chống lờn Cefo, vẫn có thể áp dụng khách xài dòng Philoxine thuốc tây đã bị lờn. Dòng Cefo này có đặc tính lâu tan hơn dòng cũ, nên viên thuốc sẽ thấm vào đường ruột rồi mới tan. Sau khi nhập về lúc đầu năm 2021 đến nay, tỉ lệ khách phản hồi về độ hiệu quả lên đến 90%. Mong sản phẩm này sẽ giải quyết được việc lờn Cefo đang bị lờn ở nhiều vùng nuôi khác nhau.

Bài đăng liên quan